1 Piet Jordaan Street,
Sasolburg,
9570
T: (016) 976 2075 / 2534
E: sasolburg@thomastyres.co.za